top of page

trädfällning

Vi får ofta i uppdrag att fälla träd som av säkerhetsskäl står lite illa till. Andra kan vilja fälla träd för att få in mer ljus eller för att skapa mer utrymme.  Hur vi fäller trädet beror på trädet och omgivningen.  Finns det bra med plats för att fälla så fäller vi trädet traditionellt från marken enligt bilden. 

Trädfällare i Borås. Vill du ha hjälp med  trädfällning i Borås? Kontakta Trädfällning i Borås för professionell hjälp med all typ av trädvård & trädservice
Trädfällning Borås – All typ av trädvård, trädfällning, beskärning av svåra träd mm i och runt om Borås

sektionsfällning

Om byggnader, ledningar eller något annat är i vägen för att fälla ett träd direkt fäller vi trädet i sektioner istället.Vi klättrar oftast men kan under vissa förhållanden använda en skylift som hjälpmedel om tex är röta i trädet.

bortforsling

Vi kan självklart också ta reda på stammar och grenar efter att vi fällt eller beskärt träd. Antingen forslar vi bort allt eller så lämnar vi tex. stammarna om kunden önskar det .

 

Arborist i Borås – Trädfällning i Borås.  Hjälper dig med trädvård och trädfällning i och runt om Borås
bottom of page